ПРО НАС


Мета діяльності психологічної служби:

створення умов для саморозвитку та самовиховання, професійного становлення студентів;
сприяння підвищенню психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.

Основні завдання діяльності психологічної служби:

сприяння
    адаптації студентів медичного коледжу;

підвищення
психологічної компетентності студентів, їх батьків  та викладачів;
рівня обізнаності студентів щодо відповідальної поведінки,

формування
вмінь конструктивно спілкуватися та розвитку цілепокладання;
активної життєвої позиції студентів;
критичного мислення юнацтва;
навичок здорового способу життя студентів та стресостійкості;  
профілактика:
комп’ютерної залежності;
девіантної  та суіцидальної поведінки;
різних форм насильства у студентському середовищі та сім ї;


ФОРМИ РОБОТИ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
           Індивідуальне консультування студентів, батьків, викладачів. Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триває зазвичай 50-60 хвилин. Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації.
            Психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників, з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей та надання рекомендацій.
              Психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення.
             Психопрофілактична робота серед студентів. Заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження алкогольної, наркотичної залежності.
                 Просвітницька робота серед студентів, батьків, викладачів передбачає роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури.

                   Психокорекційна, просвітницька та психопрофілактична робота проводиться, зокрема, у формі соціально-психологічних тренінгів. Психологічні тренінги надають учасникам можливість оволодіти психологічними знаннями, певними вміннями та навичками, які дозволяють вирішувати свої внутрішньо-особистісні проблеми, питання взаємодії з оточуючими, а також зробити своє життя більш ефективним в цілому та використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності.
                   Тренінги відбуваються за запитом учасників (студентів, представників студетського самоврядування, класних керівників, викладачів, адміністрації коледжу), а також з ініціативи психологічної служби.

           Вас завжди готова вислухати  практичний психолог Сумського медичного коледжу
           Сагер Інна Василівна 
           Практичний психолог працює з 09:00 до 17:30 години щодня окрім вихідних днів.
           Телефон 095 21 00 756
           Кабінет практичного психолога розміщується на 2 поверсі



           Стаж роботи психологом – 16 років
           Освіта – Сумський педагогічний університет
           імені А.С. Макаренка, 2000 р.
           Спеціальність – «Практичний психолог»

           Список телефонів служб, консультацій медико-психолого-правового профілю

            


           (044) 500-21-80 Всеукраїнський телефон довіри для дітей та молоді
           800-500 45-10 Національна лінія телефону довіри з питань ВІЧ/СНІДу
           800-503-0-800 Гаряча телефонна лінія по проблемі туберкульозу Благодійного фонду «Розвиток України»
           800-500-33-50 Національна гаряча лінія з попередження насильства в сім’ї Міжнародного правозахисного центра La Strada-Україна
           500-22-50 Національна гаряча лінія з попередженню торгівлі людьми Міжнародного правозахисного центра La Strada-Україна
           0-800-500-33-5386 Національна «Гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей
           (0542) 36-02-72 Обласний центр практичної психології та соціальної роботи Сумської обласної державної адміністрації
           (0542)24-31-65 Сумська обласна клінічна дитяча лікарня
           (0542)4-09-98 Сумський обласний психоневрологічний диспансер
           (0542)33-44-26 Сумський обласний центр планування сім’ї
           (0542)24-35-02 Сумський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом